PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit 3 groeperingen, waarvan elke groep 3
ambtsdragers moeten bevatten, en daarnaast 1 predikant.

In onze kleine Gemeente kunnen we daar momenteel niet aan voldoen.

De Kerkenraad ziet er momenteel zo uit:

  • Ds. Els de Clercq, Predikant
  • Wil van Seggelen, Ouderling
  • Daphne Smit, Ouderling
  • Rita Oostendorp, Diaken (scriba kerkenraad)
  • Karel Hermsen, Ouderling/Kerkrentmeester
  • Peter van Leeuwen, Diaken
  • Ans Oosterink, Ouderling/Kerkrentmeester (penningmeester C.V.K)
  • Henk Gerritsen, Ouderling/Kerkrentmeester (voorzitter kerkenraad)
  • Ronald Wijlhuizen, Kerkrentmeester (secretaris C.V.K.)

 

Te downloaden attributen : Beleidsplan 2020-2024