PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Contact


Kerkgebouw

Molenstraat 1

6687 AM Angeren


Predikant 

Els de Clercq 

Van Huevenstraat 63 

6824 MN Arnhem 

Tel. 0613193078 

Email. elsdeclercq@hetnet.nl 


Koster 

Marcel Smit 

Kerkstraat 9 

6687 AD Angeren 

Tel. 0613960116 

Email. marcel.smit.se@gmail.com 


Scriba Kerkenraad 

Rita Oostendorp 

Grindgat 2 

6687 LM Angeren 

Tel. 0626902600 

Email. jutteakker@icloud.com 


Voorzitter Kerkenraad 

Henk Gerritsen 

Jan Joostenstraat 6 

6687 AC Angeren 

Tel. 0641076084 

Email. henkgerritsen1946@gmail.com 


Administratie Diaconie 

Harrie Beijer 

De Steeg 30 

6687 EG Angeren 

Tel. 0263255550 

Email. elly.harrie@upcmail.nl 

Rekening: NL86RABO0102906971 t.n.v. Protestantse Diaconie Angeren 


Administratie College van Kerkrentmeesters

Ans Oosterink

Kraaienstraat 3 

6687 LW Angeren 

Tel. 0620011176 

Email. aoosterink@live.nl 

Rekening: NL52RABO0102906904 tnv: Protestantse Gemeente Angeren 


Onderhoud begraafplaats 

Henk Wijlhuizen 

Emmastraat 30 

6687 BS Angeren 

Tel. 0625300201