PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Contact


Kerkgebouw

Molenstraat 1

6687 AM Angeren


Predikant 

Vacant


Koster 

Marcel Smit 

Kerkstraat 9 

6687 AD Angeren 

Tel. 0613960116 

Email. marcel.smit.se@gmail.com 


Scriba Kerkenraad 

Daphne Smit-van den Hof

Kerkstraat 9

6687 AD Angeren 

Tel. 0615828736 

Email. hofsmit@gmail.com


Voorzitter Kerkenraad 

Henk Gerritsen 

Jan Joostenstraat 6 

6687 AC Angeren 

Tel. 0641076084 

Email. henkgerritsen1946@gmail.com 


Administratie Diaconie 

Peter de Leeuw

Kamervoort 35A

6687 LB Angeren 

Tel. 0653897253

Email. Peterdeleeuw96@gmail.com

Rekening: NL86RABO0102906971 t.n.v. Protestantse Diaconie Angeren 


Administratie College van Kerkrentmeesters

Karel Hermsen

De Steeg 4

6687 EG Angeren 

Tel. 0631558472

Email. kerkrentmeester@pknangeren.site

Rekening: NL52RABO0102906904 tnv: Protestantse Gemeente Angeren 


Onderhoud begraafplaats 

Henk Wijlhuizen 

Emmastraat 30 

6687 BS Angeren 

Tel. 0625300201