PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

ZWO-dienst 6 oktober 2019

ZWO-Project in Guatemala “Bijen Brengen een Beter Bestaan”.

Op 6 oktober was er een ZWO-dienst in Angeren, die voorbereid was door Ds. Els de Clercq en de ZWO-commissieleden Rita Oostendorp, Anita Staal en Lian Steenhof. Natuurlijk stond ons project in Guatemala centraal. In de dienst werden mooie liederen gezongen, die goed pasten bij deze dienst. een mooi voorbeeld daarvan is:

Wij willen gaven delen met mensen wereldwijd.

Want delen wordt tot helen wanneer de ander lijdt.

De Heer heeft zich gegeven en deelde onze nood.

Zo heelde Hij ons leven. Hij is het levend brood.