PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

ZWO concert d.d. 23 oktober 2022

Het Benefietconcert georganiseerd door de ZWO commissie van Angeren, Gendt-Doornenburg, Bemmel en de 4-Plek
voor ‘de straatkinderen in Oeganda’ is een groot succes geworden. Deze muzikale middag is gehouden in onze kleine kerk in Angeren op zondag 23 oktober. In de pauze een verloting  met prachtige prijzen, waaronder 3 bronzen beelden van een kunstenaar van kunstcollectief Gelderse Poort.
De netto opbrengst van deze gezellige middag  was 621,37 euro!

Zangeres Larissa Derks en singer-song-writer Hans Hamers traden belangeloos op voor ons ZWO-project!
Dank aan allen die ervoor gezorgd hebben dat deze middag zo succesvol verlopen is! 
Deze vorm is zeker voor herhaling vatbaar en zorgt tevens voor mooie verbindingen in onze gemeenschap!

Het is mogelijk om een gift over te maken op het rekeningnummer van de ZWO Oost Betuwe NL74 RABO 011 64 98 536 onder vermelding van:
project ZWO straatkinderen Oeganda.

Wij willen iedereen bedanken die tot nu toe al een bijdrage heeft overgemaakt voor dit mooie project.

Hartelijk bedankt voor uw support!


Rita Oostendorp – penningmeester ZWO