PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Nieuwsbrief 25 juni 2021

Kerkdiensten
Wat fijn dat de reguliere kerkdiensten weer van start zijn gegaan. We hebben gewoon weer dienst in het kerkgebouw, om de twee
weken. Met koffie drinken achteraf.
Zomer
Terwijl ik schrijf -23 juni- ligt de langste dag van 2021 al achter ons. Gek, altijd dat de zomer begint als de dagen alweer korter worden.
Begin van de zomer en ook een maatschappij die weer open gaat. Het heeft iets feestelijks. Ik weet niet hoe u het beleeft. Kunt u niet wachten om weer op vakantie te gaan? Of op een terras te gaan zitten? Op familiebezoek te gaan?
Ja, het is heerlijk dat veel dingen die ruim een jaar niet of nauwelijks mogelijk waren weer kunnen en mogen.  Maar ook, er ligt een periode achter ons die een grote impact heeft gehad op ons allemaal. Persoonlijk, economisch of ook geestelijk.
 
Hoe gaat het eigenlijk met onze wereld?
Er zaten en zitten heel moeilijke en lastige kanten aan de Corona-tijd, maar het was ook een tijd die tot nadenken stemde. ‘Hoe zijn we eigenlijk bezig met elkaar?’ Is het echt zo nodig om zoveel te kopen? Om zo vaak op vakantie te gaan? Om met elkaar in een rat race te leven? En: hebben we het wel nodig al die spullen en kleding? En: hoe zit het met de rechtvaardige verdeling in de wereld? Verschillen tussen arm en rijk nemen toe en is dat echt wat we willen?
Vragen die al veel langer spelen, maar die zich opdrongen in de Coronatijd waarin we noodgedwongen naar binnen keerden.
En dan natuurlijk: hoe gaan we nu verder? Gewoon weer: het oude normaal? Of kunnen we met elkaar een nieuw, mogelijk veel menselijker normaal starten. En wat vraagt dat dan van ons? Hoe doen we dat?
 
Het is zomer, de natuur en de maatschappij zijn weer meer naar buiten gericht. Maar wat gaan we doen. Ik moet zeggen dat ik zelf nog wat mijmerend ben. Soms heb ik het gevoel dat we met zijn allen ook nog wat moeten wennen. Maar misschien is dat projectie, is dat mijn eigen gevoel wat ik op de buiten wereld leg. Ik weet niet hoe u het beleeft?  Ik zelf wil graag iets van de rust en de bezinning bewaren. Ieder beleeft het op een eigen manier natuurlijk.
Jezus en de buitenlandse vrouw

In de twee diensten, die ik deed in Angeren (13 juni) en Gendt (20 juni) stond het verhaal van de vrouw bij de bron centraal. Wat een prachtig verhaal is het toch. Jezus die zonder oordeel in gesprek gaat met de Samaritaanse vrouw. Hij kijkt niet naar de verschillen, maar zoekt wat hen verbindt. Hij gaat een gesprek aan van hart tot hart.

Als je het verhaal in onze tijd zou plaatsen, dan zou je kunnen zeggen dat Jezus in gesprek gaat met een buitenlandse vrouw, of met een vluchtelinge uit Lesbos. Of met iemand die er ‘buiten’ valt, op wat voor manier dan ook in de samenleving. Hij oordeelt niet. Maar zoekt verbinding. De ander hoe die er ook uitziet, hoe hij of zij ook denkt is een mens als hij, weet Jezus. En vandaaruit benadert hij de ander. Wat een kunst…
 
De Gulden regel
Een regel die je in alle godsdiensten treft is de gulden regel. Of het nu om Christendom gaat, Islam, Boeddhisme of Hindoeïsme en noem de godsdiensten maar op.
De regel luidt: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.
Of om het positief te stellen: heb uw naaste lief als jezelf.  
Nog anders gezegd: heb je naaste lief, hij/zij is als jij.
 
Het maakt niet uit hoe je gelooft of denkt, kun je zeggen. Of waar je staat. De ander is een mens als jij en steeds is de kunst: Heb de ander, en niet te vergeten jezelf! lief.
Soms is dat een grote uitdaging, zeker als de ander totaal anders denkt dan jij of zich gedraagt op een manier die je niet aanstaat. Hoe zeg je dan jouw waarheid terwijl je ook de ander niet veroordeelt?
Hoe kun je dan liefhebben, jezelf en de naaste, evenveel.
Dat kan veel creativiteit en vindingrijkheid vragen…
 
Iets om deze zojuist begonnen zomer over te mijmeren…
Of u nu thuis blijft of weggaat…
Een gezegende zomer.
 
Els de Clercq
 
Besloten bruiloft 25 juni
Vandaag, 25 juni, treden Marloes en Robin in onze kerk aan de dijk in het kerkelijk huwelijk. De ouders van Marloes wonen sinds een paar jaar in de Kampsestraat, waar ook de bruiloft gehouden zal worden. Ze vonden ons kerkje erg mooi en bijzonder en hebben deze locatie gekozen voor hun huwelijkse plechtigheid. Het zal een besloten plechtigheid zijn, we wensen via deze weg Marloes en Robin veel geluk samen.