PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Nieuwsbrief 15-05-2021

Welkom
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de protestantse gemeente Angeren voor deze week. 
Kerkdiensten
Gelukkig gaat de kerkdienst van zondag a.s. weer door! De kerkenraad heeft besloten dat een kerkdienst weer kan plaatsvinden door het dalende aantal besmettingen. Ook zijn de meeste van onze bezoekers in de afgelopen periode in aanmerking gekomen voor een vaccinatie, waardoor het gezondheidsrisico gedaald is. We zijn erg blij dat een echte kerkdienst weer mogelijk is en hopen u zondag te mogen verwelkomen! Uiteraard gelden nog wel de gebruikelijke maatregelen waaronder het ontsmetten van de handen, het dragen van een mondkapje, niet met elkaar zingen en de anderhalve meter afstand.
Zondag Weeskind
Afgelopen donderdag stonden we stil bij Jezus, die ten hemel vaart. 
De zondag na Hemelvaart wordt zondag weeskind genoemd. Jezus is weg en de Heilige Geest is nog niet gekomen. De komst van de Geest wordt pas volgende week gevierd, met Pinksteren, het feest van de bezieling, van de komst van de Heilige Geest. Het feest van het elkaar begrijpen en de eenheid. Dat maakt Pinksteren zo’n mooi feest,  want verschillen vallen weg en mensen begrijpen elkaar.
Op deze zondag, zondag weeskind, is dat nog niet zo. Dan is er de leegte. De kaalheid, het gemis.
Deze leegte van zondag weeskind is actueel wanneer mensen een verlies hebben geleden. Ineens is iets of iemand weg en daar sta je dan in de leegte. En wat doe je dan? Hoe gaat dat in de leegte van het gemis?
In de 40dagen tijd was steeds het thema: ik zal er zijn. Bidden is ook vertrouwen op God die zegt: ik zal er zijn voor jou…
Wij zijn vaak niet zo bidderig meer, hoewel…er ontstaat ook steeds meer behoefte aan stil worden en tot jezelf komen. Bijvoorbeeld in het wandelen dat veelvuldig gebeurt. Dan word je niet stil, maar in de rust van het wandelen maak je ook je hoofd leeg.
Omgaan met leegte is niet alles invullen, kunnen wachten tot het antwoord komt, het je gegeven wordt. Dat valt niet altijd mee, maar je wordt weer aan de mogelijkheid herinnerd om met elkaar stil te worden en niet meteen alles in vullen, je vurig te wijden aan die andere mogelijkheid, namelijk dat het je gegeven wordt.
 
4 mei: Dodenherdenking Angeren
Op de avond van 4 mei jongstleden werd er, zoals elk jaar, stilgestaan bij de mensen die ons ontvallen zijn tijdens de tweede wereldoorlog. De herdenking begon met het luiden van de klokken van de St Bavo en de Protestantse Kerk Angeren. Daarna werd de Taptoe gespeeld, met aansluitend de 2 minuten stilte om 20.00 uur. Daarna werd een kort woordje gesproken bij het herdenkingsmonument bij de St Bavokerk, waar kransen en bloemstukken werden gelegd. Ook legde een afvaardiging van de Scouting stenen neer, die door hen waren versierd.
Vervolgens werd in stilte naar het monument gelopen op de R.K. begraafplaats, waar de 27 overledenen, daar begraven in het massagraf, bij naam werden genoemd. Ook daar werden bloemstukken gelegd.
Als laatste vond de herdenking plaats bij de Protestantse Kerk Angeren, waar ook bloemen werden gelegd. Ds Els de Clercq hield een korte toespraak, met als thema verbinding, waarna de herdenking was afgelopen.
Ondanks de huidige situatie en het stormachtige weer, hebben een aantal dorpsgenoten deelgenomen aan deze herdenking, waaronder de al eerder genoemde afvaardiging van de Scouting. Onze hartelijke dank gaat uit naar de organisatie van deze herdenking.