PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Nieuwsbrief 14, 2 april 2021

Welkom
Hierbij ontvangt u de  nieuwsbrief van de protestantse gemeente Angeren. In de 40 dagentijd zal deze brief wekelijks verschijnen, ter voorbereiding op Pasen.
Ideeën en nieuwe aanmeldingen voor de nieuwsbrief kunt u doorgeven via het emailadres onderin de nieuwsbrief.
Kerkdiensten
De komende periode gaan de reguliere kerkdiensten en bezinningsdiensten tot onze spijt en tot nader order niet door i.v.m. met de huidige situatie rond het Corona virus. Zodra we weer fysiek samenkomen hoort u dat. Pasen in de PKN Angeren zal dit jaar vooral via de nieuwsbrief bij u binnenkomen.
Liturgische schikking door Rita Oostendorp voor de 40 dagentijd
De stille week
De week tussen Palmzondag en Pasen wordt de Stille of Goede week genoemd. Het is eigenlijk de innigste week in het kerkelijk jaar. Je zou kunnen zeggen: alles komt erin voor. Er is lijden en sterven, verraad, verdriet en zoveel wat daarmee samenhangt én er is het leven dat opnieuw ontwaakt. Sommigen luisteren naar de Mattheuspassion, anderen naar The Passion. Het is een week waarin de diepte van het leven er is, er zijn mag. Het hoeft niet weggemoffeld. Je kunt ernaar kijken. Omdat in het verhaal van Jezus’ lijden en opstanding zichtbaar wordt hoe je ‘door het lijden heen kunt gaan’
De gedenkplaats
We zijn de laatste tijd bezig geweest met het maken van filmpjes van de kerkdienst of van een overdenking. Ik dacht met de cameraman mee hoe het beste de opnamen te maken.
In een film over het Paasverhaal beschreven bij Johannes zou je het graf centraal in beeld kunnen brengen. In dit verhaal wordt er acht keer over het graf gesproken. Oftewel de gedenkplaats, want het Griekse woord mnemeion is verwant met het werkwoord gedenken. En gedenken is stilstaan bij, ruimte maken voor.
De gedenkplaats in de vroege morgen.
Maria komt. Ziet de steen die het graf afsloot, weg gewenteld.
Ze haalt Petrus en Johannes en zegt ‘ze hebben mijn Heer weggenomen en zij weten niet waar ze hem neergelegd hebben’ .’Ook dat nog’, zou je kunnen zeggen. De discipelen lopen snel, eerst de een voorop, dan de ander naar het graf. Ze gaan het binnen en zien de zweetdoek en de windsels die om het dode lichaam gewikkeld waren liggen. Het graf is leeg. De discipelen ‘weten genoeg’ zou je kunnen zeggen en vertrekken.
Maria op de gedenkplaats
Op de gedenkplaats is nu alleen Maria. Ze huilt en huilt. In het graf lichten twee engelen op, zo ziet Maria. “Vrouw waarom huil je?” En weer herhaalt Maria: “ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd”. Die zin zegt ze ook tegen de tuinman die Maria ziet als ze zich omdraait. Maria verkeert helemaal in de sfeer van het zojuist geleden verlies, van alle ellende die gebeurd is. Logisch. En toch is er in het nu, daar bij het graf, een heel andere werkelijkheid. De werkelijkheid van lijden en sterven is er niet. De andere werkelijkheid gaat open als Maria merkt dat ze aangesproken wordt bij haar naam. Als ze geraakt wordt in haar hart. Dan ziet ze dat de gestalte voor haar niet de tuinman is, maar Jezus. Die ze kan ontmoeten, die haar nog steeds aanspreekt. Niet om hem vast te houden, maar wel om met hem in verbinding te zijn en te blijven. Door hem geïnspireerd te worden.
Er is een nieuwe ruimte om te gedenken. Maria is weer verbonden met het nieuwe en goede. De bezieling die zij ervaren had bij Jezus. Het hele verhaal is niet een fiasco, maar het is een verhaal met perspectief. Van het leven dat doorgaat. Zo kun je gedenken. De gedenkplaats als een plek van nieuwe ontmoeting telkens weer.
Dat we stil kunnen worden en ons dat in herinnering roepen.
Mooie stille week nog en blijde Paasdagen!
Els de Clercq
 
Pasen 2021

Ik ben er voor jou.
Wie had kunnen denken dat we ook dit jaar met Pasen nog gebukt zouden gaan onder het Coronavirus? Het vraagt doorzettingsvermogen de moed erin te houden. De naam van God betekent: ik ben er voor jou. Dat ons in herinnering roepen, ons nieuw leven kan inblazen en open maken voor elkaar. Het is als het planten van een zaadje. Je hoopt dat het zal ontkiemen en tot plant zal worden. Een hoopvol Pasen toegewenst namens de PKN Angeren
Paaswake Gendt
Op zaterdagavond 3 april zal in Gendt de Paaswake gehouden worden. Ds Anne Pier van der Meulen uit Nijmegen zal hierin voorgaan. Marijke Roosen en Lian Steenhof verzorgen de zang en de heer Aad den Heijer speelt op het orgel. De dienst is vanaf 19u en zal hier online te volgen zijn,  waarbij u kunt zoeken op Gendt. 
Simone Derksen-van der Werf
Op woensdag 24 maart is Simone Derksen plotseling overleden op 51 jarige leeftijd.
Simone tobde de laatste jaren met haar gezondheid. Ze was een betrokken gemeentelid en liet ons in vele diensten genieten van haar mooie stem.
Ook is ze een periode koster geweest in onze kerk. Ze moest ermee stoppen om gezondheidsredenen. 
Ze verzorgde ook de administratie van het LRP (Leden registratie Protestantse kerk).

We zullen Simone gaan missen.
We wensen Wim, haar moeder en verdere familie heel veel sterkte toe de komende tijd.
Paascollecte ZWO
Ook hierbij is het thema dit jaar: “Ik ben er voor jou”. ZWO streeft ernaar straatkinderen in Oeganda nieuwe kansen te bieden.
U kunt een gift overmaken op het rekeningnummer van de ZWO Oost Betuwe:
NL74 RABO 011 64 98 536 onder vermelding van project Oeganda.