PKN Angeren – Het kerkje aan de dijk.

Protestantse Gemeente te Angeren zoekt een:

 

Predikant te Angeren

(16 uur)

 

Wij zijn op zoek naar een predikant die ons weet te inspireren in de wekelijkse kerkdienst, een warm hart heeft voor pastoraat en een verbindende schakel wil zijn, zowel binnen onze gemeente als erbuiten. We zijn een kleine plattelandsgemeente in een van oorsprong katholiek dorp. We werken nauw samen met de naburige protestantse gemeente Gendt-Doornenburg.

Voor meer informatie, zie de profielschets en overige informatie op onze website (zie deze pagina).

De contactpersoon van de beroepingscommissie is:

Dianne Sluiter  

Tel.: 06 18 16 61 78  

Email: ajsluiter61@gmail.com

De Protestantse Gemeente Angeren is een kleine gemeente, die ontmoeting mogelijk maakt met God en met medemensen.

De Protestantse Gemeente Angeren is een kleine, open gemeenschap van
mensen. In De Kleine Kerk aan de Dijk wil ze een plaats bieden van ontmoeting
en verbondenheid, waar mensen samen kunnen komen rond wat hen
inspireert.

 • In principe is er om de week een kerkdienst om 10.00 uur.
 • Ook worden er geregeld tentoonstellingen gehouden.
 • De kerstsamenzang, het palmpaasstokken maken, de viering en optocht
  rond Palmpasen werden in nauwe samenhang met mensen uit het dorp
  voorbereid. Onze gemeente wil vieren in en met het dorp.
 • Samenwerking met de Katholieke Parochie was er rond Allerzielen en
  met Kerstmis ( al werden de plannen in 2021 door Corona verstoord).
 • Met de Protestantse Gemeente Gendt wordt samengewerkt door om en
  om kerkdiensten te houden. Wekelijks gaat er een gezamenlijke
  nieuwsbrief uit en de startzondag van het nieuwe seizoen wordt in
  principe samen voorbereid en gehouden. Verder is er geregeld overleg.
 • Terugkijkend naar de afgelopen jaren om een beeld te krijgen: we
  hielden Taizévieringen, een zangavond en een cabaretvoorstelling over
  Bijbelverhalen. Ook waren er in het begin van de Coronatijd
  bezinningsochtenden op woensdagochtend, waarop iedereen welkom
  was.
 • Vooruitkijkend: in november 2022 komt er een avond met het thema
  “wat inspireert je?”.